U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                      Toplantı Dönemi: Aralık 2017
 
 
Karar No   
:
220.
 
Özet:  Eşme Kaymakamlığı tarafından hazırlanan engelli öğrencilerin topluma aktif ve eşit katılımlarının sağlanması için planlanan Z- KAFE  adlı projenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler ve İnsan Hakları Komisyonuna havale edilmesi.
Toplantı  Günü
:
05.12.2017
 
Oturum
:
03
 
Saat
:
09.00
 
             İl Genel Meclisi Birinci Başkan Vekili İbrahim CEVHER’in Başkanlığında, üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Alaettin FURTANA, H.Hüseyin ERDEM, Hakan TURGUT, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Veli ÖZER, Şahin ERDOĞAN’ ın iştirakiyle toplandı.
 
VERİLEN  KARAR    :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.11.2017 tarihli Z- Kafe Projesi konusu görüşüldü.
Eşme Kaymakamlığı Proje Birimi tarafından hazırlanan, engelli öğrencilerin akranlarıyla bir araya gelerek sosyal dışlanmayı kırmalarını, topluma aktif ve eşit katılımlarını sağlamak amacıyla uygulamaya geçilmesi planlanan Z- KAFE adlı projenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler ve İnsan Hakları Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gereği yapılmak üzere karar örneği ve eklerinin İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine.
 
   İl Genel Meclisi                              Kâtip Üye                                 Kâtip Üye    
Birinci Başkan Vekili            
              
 
     İbrahim CEVHER                      Tarık ÇORUK                    Kürşat CEYLAN