U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                      Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
25.
 
Özet: Denetim Komisyonu üye sayısının tespit edilerek gizli oyla üye seçilmesi.
 
Toplantı  Günü
:
08.01.2016
 
Oturum
:
5.
 
Saat
:
10.00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Alaettin FURTANA, H.Hüseyin ERDEM, Hakan TURGUT, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Veli ÖZER, Şahin ERDOĞAN’ ın iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN  KARAR                       :
 
 
İl Özel İdaresinin 2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisi üyeleri arasından 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 17. Maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçilmesi gerektiği anlaşıldı.
Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına. Denetim Komisyonunda mecliste bulunan 3 parti grubunun dan temsilci üyenin bulunması için 5 kişilik komisyonun 3 üyesinin Ak Parti Grubundan, bir üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi  Grubundan, bir üyesinin Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan aday gösterilmesine.
Yapılan gizli oylama sonucunda Denetleme Komisyonuna Abdülkadir KILINÇ, Hakan TURGUT, Şahin ERDOĞAN, Hasan YILMAZ ve İbrahim CEVHER’ in  İl Özel İdaresi Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmesine. Denetimlerde diğer Kamu Kurumlarından ihtiyaç duyulan kişinin 21 gün çalıştırılmasına, Çalıştırılacak kişiye 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesinin 3. Fıkrası gereğince günlük  1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılmasına.
            Gereği yapılmak üzere karar örneği ve eklerinin İl Özel İdaresine gönderilmesine.
 
 
İl Genel Meclisi Başkanı                Kâtip Üye                                      Kâtip Üye
           
 
                Mehmet NACAR                 İlknur ERTUĞRUL                          Kürşat CEYLAN