U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                             Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
20.
 
Özet: Örencik Termal Tesislerinin incelenmesi konulu önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk ve İdari İşler Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi.
Toplantı  Günü
:
06.01.2016
 
Oturum
:
3.
 
Saat
:
10:00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Aleattin FURTANA, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Hakan TURGUT, H.Hüseyin ERDEM, Şahin ERDOĞAN, Veli ÖZER’ in iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN KARAR                        :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin GÜRPINAR, Nadi SANCAR ve İbrahim CEVHER’ in imzalarını taşıyan önerge görüşüldü.
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Örencik Termal Tesisleri 25 yıllığına özel bir şirkete kiraya verilmiş olup tesislerin son durumunun incelenerek İl Genel Meclisine bilgi verilmesi konulu önergenin gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk ve İdari İşler Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
İl Genel Meclisi Başkanı                          Kâtip Üye                             Kâtip Üye
 
 
                Mehmet NACAR                          İlknur ERTUĞRUL              Kürşat CEYLAN