U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                             Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
19.
 
Özet: Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunun İzmir Tire S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmalarını yerinde incelemesi.
Toplantı  Günü
:
06.01.2016
 
Oturum
:
3.
 
Saat
:
10:00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Aleattin FURTANA, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Hakan TURGUT, H.Hüseyin ERDEM, Şahin ERDOĞAN, Veli ÖZER’ in iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN KARAR                        :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen İl Genel meclis üyeleri Hüseyin GÜRPINAR, Nadi SANCAR ve İbrahim CEVHER’ in imzalarını taşıyan önerge görüşüldü.
İl Genel Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 99 sayılı kararında çevre illerde başarılı olmuş tarımsal ve sulama suyu kooperatiflerinin yerinde incelenmesine karar verilmiştir.
İzmir İli Tire İlçesinde Kurulu bulunan S.S Tire Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları örnek teşkil edecek düzeyde olup bu kooperatif çalışmalarının yerinde incelenmesi, bu örnek çalışmaların İlimizde nasıl yaygınlaştırılacağının araştırılması konulu önergenin Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesine.
Yapılacak inceleme gezisine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet NACAR, Genel Sekreter Servet ECEMİŞ, Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu üyeleri, komisyonlarda görevli olmayan üyelerden isteyenler, Tarımsal Hizmetler Müdür V. Özcan ÇAM, inceleme raporunun yazılması için Yazı İşleri Müdür V. Davut KARABACAK, incelemenin resim ve görüntüleme işi için Nezif USALP  ile ilçelerde kurulu tarımsal kalkınma kooperatif başkanlarından isteyenlerin katılmasına oy birliği ile karar verildi
 
İl Genel Meclisi Başkanı                          Kâtip Üye                             Kâtip Üye
 
 
                Mehmet NACAR                          İlknur ERTUĞRUL              Kürşat CEYLAN