U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                             Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
17.
 
Özet:  Ulubey İlçesinde bulunan tarihi ve kültürel yerler hakkında Uşak Turizm Tanıtım ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İş Birliği Komisyonunca hazırlanan raporun Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.
Toplantı  Günü
:
06.01.2016
 
Oturum
:
3.
 
Saat
:
10:00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Aleattin FURTANA, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Hakan TURGUT, H.Hüseyin ERDEM, Şahin ERDOĞAN, Veli ÖZER’ in iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN KARAR                        :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen Uşak Turizm Tanıtım ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği  Komisyonunun 24.12.2015 tarih ve 07 sayılı raporu görüşüldü.
Ulubey İlçesinde bulunan tarihi ve kültürel yerler hakkında Uşak Turizm Tanıtım ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Komisyonunca hazırlanan raporun İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
İl Genel Meclisi Başkanı                          Kâtip Üye                             Kâtip Üye
 
 
                Mehmet NACAR                          İlknur ERTUĞRUL              Kürşat CEYLAN