U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                             Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
16.
 
Özet:  Sivaslı İlçesi köylerinde zarar gören çiftçilerimiz hakkında Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.
Toplantı  Günü
:
06.01.2016
 
Oturum
:
3.
 
Saat
:
10:00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Aleattin FURTANA, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Hakan TURGUT, H.Hüseyin ERDEM, Şahin ERDOĞAN, Veli ÖZER’ in iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN KARAR                        :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunun 14.12.2015 tarih ve 11 sayılı raporu görüşüldü.
Sivaslı İlçesi köylerinde bulunan çiftçilerimizin şiddetli yağışlar neticesinde sel, dolu ve don afeti  zararları hakkında Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
İl Genel Meclisi Başkanı                          Kâtip Üye                             Kâtip Üye
 
 
                Mehmet NACAR                          İlknur ERTUĞRUL              Kürşat CEYLAN