U Ş A K  İ L İ
İ L G E N E L  M E C L İ S İ  K A R A R I
Seçim  Dönemi : 12
                                             Toplantı Dönemi: Ocak 2016
 
 
Karar No   
:
15.
 
Özet:  Eşme İlçesindeki okul inşaatları ile onarım inşaatları hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.
Toplantı  Günü
:
06.01.2016
 
Oturum
:
3.
 
Saat
:
10:00
              İl Genel Meclisi Mehmet NACAR’ ın Başkanlığında üyelerden Hüseyin GÜRPINAR, İlknur ERTUĞRUL, İbrahim CEVHER, Kudret YAMAN, Nadi SANCAR, Abdülkadir KILINÇ, Hasan YILMAZ, Kürşat CEYLAN, Mesut YALÇIN, Yılmaz TOZAN, Aleattin FURTANA, Selim SAKA, Tarık ÇORUK, Hakan TURGUT, H.Hüseyin ERDEM, Şahin ERDOĞAN, Veli ÖZER’ in iştirakiyle toplandı.
 
 
VERİLEN KARAR                        :
 
 
İl Genel Meclisine havale edilen Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 14.12.2015 tarih ve 10 sayılı raporu görüşüldü.
Eşme İlçesinde tamamlanan veya yapımı devam eden okul inşaatları ile onarım inşaatları hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
İl Genel Meclisi Başkanı                          Kâtip Üye                             Kâtip Üye
 
 
                Mehmet NACAR                          İlknur ERTUĞRUL              Kürşat CEYLAN